cleaning up the earth

se filmen
scroll

Vi hjælper vores kunder med omkostningseffektiv fjernelse af jord- og grundvandsforureninger.

 

Vi anvender patenterede, velafprøvede og bæredygtige metoder, og oprensningen finder sted helt uden driftsforstyrrelser. Med vores metoder er det heller ikke nødvendigt at fjerne tekniske installationer over eller under jorden, og vi fuldfører altid opgaven til aftalt pris inkl. resultatgaranti.

Se cases