miljørådgivning

miljø YDELSER

Ejlskov A/S bistår forskellige brancher med bæredygtige løsninger til jord- og grundvandsforurening.

Ejlskov har stor viden og erfaring med miljømæssige problemstillinger ved bygge- og anlægsprojekter. Vi tilbyder en række ydelser som en integreret del af anlægsprojektet. Disse ydelser inkluderer miljøtekniske undersøgelser, kortlægning, risikovurderinger, afværgeforanstaltninger, myndighedskontakt og oprydning.

Ejlskov miljørådgivning omfatter blandt andet miljømæssig due diligence og miljømæssig audits

Ejlskov er også specialiseret i bæredygtig oprensning af jord og grundvandsforurening. Dette leveres som en ”in house” totalløsning, hvor Ejlskov projekterer og udføre oprensningen af jord- og grundvandsforureningen.