Forureningsundersøgelser

Ejlskov udfører forureningsundersøgelser på alle typer potentielt forurenede grunde

Vi har ressourcer og udstyr til at varetage både mindre og omfattende undersøgelser af jord, poreluft og grundvand. Vi hjælper dig med at få overblik over en eventuel forurening og kan samtidig rådgive dig om miljørisici og om forureningens art samt om, hvordan du mest effektivt afgrænser, fjerner eller nedbryder forskellige forureningskomponenter. Forureningsundersøgelser indgår blandt andet i forbindelse med:

 

  • Køb og salg af virksomhed eller ejendom. Dokumentation for miljøforholdene kan være en fordel for både køber og sælger.

    

  • Undersøgelse af V1 eller V2 kortlagte grunde. Ved gennemførelse af en orienterende forureningsundersøgelse kan vi af- eller bekræfte en mistanke om forurening. Er der forurening på grunden kan vi undersøge kilden hertil og hjælpe med at afgrænse eller fjerne forureningen. Vi varetager også kontakt og dokumentation til myndigheder.

    

  • Bygge og anlægsprojekter. Vi bistår med miljørådgivning og sørger for håndtering og bortskaffelse af overskudsjord eller restprodukter fra alle former for byggeri og anlæg, herunder jordklassificering, udarbejdelse af jordhåndteringsplaner m.m.
 • Undersøgelse af potentielt forurende industrigrunde, eksempelvis forårsaget af oliespild, spild af klorerede opløsningsmidler eller andre former for kemikaliespil.
 • Jordforureningsundersøgelser ved olietanke, olieudskillere eller andre mulige forureningskilder – eksempelvis i forbindelse med optagning af en sløjfet olietank.
 • Miljørådgivning og forureningsundersøgelser ved regioners og kommuners kortlægning og oprensning af forurenede grunde.
 • Individuelle løsninger. Vi står altid klar til at rådgive dig.