Miljø ved byggeri og anlæg

Vi tager os af miljøforhold ved planlægning og anlæg

Vi har stor viden om og erfaring med miljømæssige problemstillinger ved bygge- og anlægsprojekter. Ejlskov arbejder som en integreret del af projektet og kan igennem et projektforløb tilbyde en række ydelser:

  • Miljøtekniske undersøgelser
  • Kortlægning
  • Risikovurderinger
  • Afværgeforanstaltninger
  • Myndighedskontakt
  • Oprydning

Vores forretningsområder dækker:

  • Veje
  • Bygge- og anlægsarbejde
  • Jordhåndtering
  • Byningsundersøgelser