SERVICES

Trusted Partner for Environmental Services

Specialized Services for Sustainable Soil and Groundwater Solutions

Ejlskov specializes in environmental site services, which involve the identification of environmental risks and the assessment of soil and groundwater contamination. Additionally, Ejlskov is a specialist in sustainable remediation for soil and groundwater contamination, offering comprehensive, full-service solutions.

Discover our comprehensive suite of sustainable remediation services, individually crafted to meet your distinctive environmental needs and specific requirements.

High Resolution Site Characterization is a cost-effective and innovative method for establishing the exact amount and extent of soil and groundwater contamination, providing a strong data basis for environmental risk and remediation decisions

3D modelling services using Ejlskov ESM® software, allowing for a 3D understanding of environmental data.

Ejlskov Remediation offers thorough clean-up of contaminated sites using sustainable biological remediation, releasing the value of contaminated sites without disrupting daily activities, and providing a guarantee for remediation of soil and groundwater contamination.

Ejlskov Audit services provide professional 360-degree audits of sites and production facilities, including sampling, inspection, contact with authorities, and reporting.

Due Diligence and compliance assignments, assisting international consulting companies and partners in connection with acquisitions and safety audits in Northern Europe.

Remediation Technologies
Trusted Partner

A Trusted Partner Across Europe
Ejlskov has a long and successful track record as a partner for consultants and their end clients across Europe. Our unmatched expertise in contamination identification and remediation makes us the ideal choice for companies seeking to restore contaminated sites or ensure compliance with environmental regulations.

Miljørådgivning I Danmark

Ejlskov udfører professionel miljørådgivning for private og offentlige kunder i ind- og udland. Vi er ekspert i jord- og grundvandsforurening og bistår med forureningsundersøgelser, risikovurderinger og afværgeforanstaltninger. Ejlskov varetager rollen både som rådgiver og entreprenør og har mange års erfaring med miljøprojekter og håndtering af forureningsproblematikker inden for en række forskellige brancher og industrier. Vi råder over markedsførende prøvetagningsudstyr, miljøstyringsværktøjer og oprensningeknologier og er en fleksibel og innovativ partner, der leverer omkostningseffektive løsninger tilpasset kundens specifikke formål og ønsker.

Remediation Technologies