Vejanlæg

miljørådgivning ved anlæg af veje

Ejlskov leverer dokumentation for miljøpåvirkninger fra driften af de eksisterende veje og i forbindelse med anlæg af nye veje. 

Vore ydelser er forankret i særlige kompetencer indenfor prøvetagningsstrategi, feltarbejde og måling.

Som eksempler på konkrete opgaver kan nævnes undersøgelser af:

  • Rabatjord
  • Råjord
  • Blødbundsjord med okkerpotentiale
  • Slam i regnvandsbassiner

 

Vi lægger vægt på anvendelighed, høj kvalitet og en målrettet resultatformidling, kvalificeret dataanalyse og et højt informationsniveau.

Miljø ved byggeri og anlæg

Miljørådgivning ved anlæg af veje

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut rhoncus congue massa vel tempus. 

Torben-Hollingdal

For mere information:

Palle Ejlskov
CEO
pej@ejlskov.com
Tel: +45 3168 9586