ejlskov SITE-HANDLING

One-stop-shop for effektive løsninger

scroll

vi er din partner i håndtering af forurenede grunde og bygninger

Ejlskov SiteHandling er et tilbud til dig, der ønsker assistance til at administrere løbende miljøopgaver, herunder kontakt til miljømyndigheder, samt administration og planlægning af aktiviteter i forbindelse med virksomhedens oprensningsplan som følge af Ejlskov SiteScan.

 

Med en Ejlskov SiteHandling-aftale kan vi bistå med anbefalinger i forhold til forestående byggeopgaver og indhente miljøtilladelser hos relevante myndigheder samt foretage tilsyn med bygge- og oprensningsopgaver.

 

Vi håndterer myndighedskrav og eventuelle påbud om miljøundersøgelser og påbud om oprensninger.
Vi holder vores kunder opdaterede på relevante miljøcirkulærer og ændringer i miljølovgivningen og sikrer dermed compliance i forhold til miljømæssige myndighedskrav.

 

Med Ejlskov SiteHandling kan du vælge assistance, der går fra bistand i enkeltsager og helt op til fuld outsourcing af miljøledelse for virksomheden.