EJLSKOV SITE-SCAN

  Få et skarpt blik på miljøet

  scroll

  vi scanner grunde og bygninger for forurening

  Med Ejlskov SiteScan kortlægger vi din eksponering og risiko i forhold til eventuelle jord- eller grundvandsforureninger i dine ejendomsporteføljer. Ejlskov SiteScan er et uvurderligt værktøj for virksomheder med potentielt forurenende aktiviteter og for ejendomsudviklere, der ønsker præcise Miljø Due Diligence analyser.

   

  Vi foretager 3D-scanninger af undergrunden, hvor vi detekterer alle typer forurening af jord og grundvand og opnår komplet overblik over omfang, art og præcis lokation af eventuelle forureninger.

   

  Ejlskov SiteScan analyserer undergrunden for alle typer forurening med en sådan grundighed, at den kan benyttes som dokumentation for frikendelse af ejendomme for forurening.

   

  På baggrund af scanningsresultaterne laver vi i samarbejde med vores kunder en oprensningsstrategi for ejendomsporteføljen, så en eventuel oprensning sker med hensyn til bedst mulig beskyttelse af miljøet og lavest mulige omkostninger.

   

  Med Ejlskov SiteScan laver vi en præcis 3D-model over forureningsomfang og tilknyttede omkostninger til oprensning baseret på din oprensningsstrategi.

   

  Vi hjælper således med at frigøre værdier i ejendomsporteføljen, der ellers var bundet i usikkerhed om forureningsomfang og uklarhed om omkostninger til bekæmpelse af forurening. Som kunde har du med Ejlskov SiteScan en langt bedre mulighed for at forfølge og dokumentere dine miljøstrategier og dit CSR-arbejde.

  Ejlskov sitescan – 3D animation

  Se animationsfilm med eksempel på forureningsomfang.