scroll

  Værdiskabelse i miljøarbejdet – en samfundsgevinst

  Af grundlægger Palle Ejlskov

   

  Der er stor fokus på værdiskabelse både i samfundet og i vores virksomheder. Dette gælder også de udfordringer, der er inden for miljø og klimaområdet, hvor offentlige og private virksomheder støtter op om FN’s verdensmål, som sigter mod en verden, hvor vi i videst muligt omfang minimerer belastningen af miljø og klimaet.

   

  Organiseringen af miljøområdet har hidtil været præget af en overvægt af rådgivning – og oftest med anvendelse af en række traditionelle og ikke særligt effektive oprensningsmetoder, der ikke har ændret sig væsentligt de sidste 20-30 år. De løsninger, der i sidste ende kommer ud af det, indeholder som oftest ikke et ansvar eller en garanti for løsningen. Risikoen – den tager kunden.

   

  Der er over årene opbygget en stor mængde viden gennem forskning og udvikling af ny teknologi, uden at den i væsentlig grad er blevet implementeret i løsningerne. Det kan der være mange grunde til – manglende specialviden om løsninger er ofte en af dem.

   

  Vi skal bruge vores finansielle og menneskelige ressourcer målrettet, sådan at det skaber værdi. Vi skal være mere fokuserede på nye løsningsmetoder, hvor vi som leverandør skal tage ansvar for de løsninger, vi leverer.

   

  Det bør vi kunne gøre meget bedre

   

  Jeg mener, at rådgivning og konsulentbistand skal være sekundært og en integreret del af løsningen – ikke omvendt. Det er således løsningen, der skal være i centrum, og den tanke har vi styrket yderligere med vores nye setup. Vi kan nu levere hele den model, som markedet i stigende grad efterspørger. Det har været min målsætning siden starten, og jeg kan med stolthed og fast stemme sige, at det nu er lykkedes.

   

  De løsninger, som Ejlskov i dag kan tilbyde, er ikke alene banebrydende og veldokumenterede, de muliggør også en voldsom samfundsgevinst i forhold til, hvad der er behov for, hvad vi skal prioritere, og hvordan vi gennemfører indsatsen for at nå vores miljømæssige mål.

   

  En fremtid baseret på tillid og specialisering


  Nu og i fremtiden er jeg sikker på, at vi vil se langt større anvendelse af ny miljøteknologi i tæt samarbejde mellem virksomhederne, hvor løsningerne er meget mere avancerede, tilpassede og bæredygtige. Det vil give mulighed for at komme tættere på hinanden og skabe basis for værdiskabende partnerskaber. Og det er netop det, som vi arbejder for i Ejlskov A/S.

   

  Jeg vil dog samtidig sige, at jeg er bevidst om, at det kræver en høj grad af tillid i forholdet mellem kunde og leverandør, hvis det skal fungere optimalt. Det stiller krav til vores medarbejdere og til vores kunder, hvor værdier som engagement, troværdighed og ambitioner er helt afgørende.

   

  I dag hjælper Ejlskov industrivirksomheder, olieselskaber, kemivirksomheder og ejendomsudviklere med helt præcist at identificere og kvantificere eventuelle forureninger samt hurtigt og effektivt at oprense dem, så miljøet bliver beskyttet og ejendommenes sande værdier bliver frigivet.

   

  Til glæde for virksomhederne – og for samfundet


  Palle Ejlskov

  _____________________

   

  Ejlskov A/S blev stiftet i 1999 med en brændende ambition om at skabe en exceptionel virksomhed, der ville udfordre branchen og sætte nye standarder drevet af kundernes behov for kompetent miljøhåndtering.

   

  Siden etableringen har Ejlskov A/S udviklet unikke metoder og værktøjer til at imødegå stadig stigende krav i markedet til effektivt at udbedre miljøforureninger, og er i dag blandt verdens dygtigste indenfor håndtering og oprensning af jord og grundvand.

   

  Ambitionen for Ejlskov A/S er at blive kundernes foretrukne miljøpartner i Europa og Kina ved at møde kundernes behov med de mest konkurrencedygtige værktøjer og bedste løsninger.