tor-jord.jpg

Velkommen til Markus Plass Jensen, der netop er startet hos Ejlskov som miljørådgiver.

Markus er uddannet miljøingeniør i Holland og har netop afsluttet et praktikforløb hos rådgivende ingeniørvirksomhed WH-PlanAction i Skanderborg.

Markus skal indgå i Ejlskovs miljørådgiverteam, hvor han kommer til at bistå afdelingen i de mange faglige opgaver, der bl.a. indbefatter miljøtekniske undersøgelser, prøvetagninger af jord og grundvand samt udarbejdelse af miljøanalyser, -rapporter og jordhåndteringsplaner.