vand.jpg

Ejlskov har, i samarbejde med en gruppe danske virksomheder og Århus Universitet, indledt et projekt, der skal udvikle en løsning på problemer i Kina med håndtering af slam fra primært landbrug og olieindustri.

Projektet skal bringe virksomhederne ind på det kinesiske marked for miljørigtig slamhåndtering. Alle virksomheder i projektet har allerede erfaring med eksport til Kina og med den type vidensbaserede miljøprodukter og -teknologier, som landet har stigende behov for.

Projektet er støttet af Region Midtjyllands innovationsprogram Midtnet Kina, som er en pulje med midler til innovation med udgangspunkt i det kinesiske marked.

 

 l1          l2