tor-jord.jpg

Ejlskov har i samarbejde med sine kinesiske partnere netop afsluttet første fase af en stor forureningsundersøgelse på en kinesisk rafinaderigrund. Det betyder, at 161 MIP-sonderinger med en samlet boringsdybde på 2,5 km nu er gennemført med succes.

Ved hjælp af resultaterne fra denne omfattende MIP-undersøgelse kan forureningens tilstedeværelse i undergrunden nu fastlægges. 

Næste skridt i undersøgelsen bliver indhentning af 200 jordprøver og installation af 30 moniteringsbrønde, før en præcis oprensningsplan, til indfrielse af de opsatte miljøkriterier, bliver udarbejdet og iværksat.

Kina5

Well done colleagues!