vand.jpg
Ejlskov har succesfuldt færdiggjort injektionen af 50.000 kg CAT100™ fordelt over 702 punkter på en virksomhed/lokalitet/ i det vestlige Finland.
Arbejdet var planlagt til at blive udført fra april til august 2017 og blev færdiggjort til tiden med minimal forstyrrelse af driften (inklusiv injek1icering i hovedbygnings kælder).
Klientens mål var at stoppe migrationen af en omfattende forurening af klorerede opløsningsmidler og opnå en holdbar og effektiv løsning.
Indledende grundvandsprøver viser lovende "trend" for effektiv nedbrydning af klorerede forbindelser.