vand.jpg
Ejlskov har afsluttet vores første projekter I Kina. Projekterne blev udført i sommeren 2017 i Chengdu, Sichuan Provinsen og tæt på Nanjing, Jiangsu Provinsen hhv. på petrokemiske lokaliteter og olieraffinaderier.
Ejlskov har forsynet vores kinesiske kunder med hurtige og detaljeret undersøgelsesmetoder, værktøjer og ekspertise. Fleksibiliteten og nøjagtigheden af vores systemer har gjort os i stand til at generere detaljerede 3D modeller af forureningsfanerne i Ejlskov Studio™.
Vi ser frem til yderligere miljøundersøgelser og oprensningsprojekter i Kina.