vand.jpg

Ejlskov har indgået kontrakter med to selskaber i Kina om oprensning af jord- og grundvandsforurening, og biologisk behandling af spildevand fra kemiske industrier.

Det er stort skridt for Ejlskovs internationale udvikling og et klart gennembrud, ikke kun for Ejlskov, men også for vestlig oprensningsteknologi generelt.


Det kinesiske marked har uden tvivl det største potentiale I verden. Og Kina er stærk på forkant i forhold til at implementere ny teknologi i miljøoprydning gennem ny miljølovgivning og en stærk vilje til at fremme og sikre en grønne fremtid.

Ejlskovs teknologi for in-situ oprensning har tiltrukket stor opmærksomhed på grund af effektiviteten af biologisk nedbrydning af kulbrinter på forurenet lokaliteter.