tor-jord.jpg
Ejlskovs rammeaftale med Vejdirektoratet, der blev indgået som resultat af en udbudsrunde for 2 år siden, forlænges nu med yderligere 2 år. Det betyder, at Ejlskov også fremover hører til Vejdirektoratets kreds af rådgivere på miljøområdet.

Samarbejdet med Vejdirektoratet rækker tilbage til 2001, hvor Ejlskov løste opgaver i forbindelse med anlæggelsen af Låsbymotorvejen. Siden har Ejlskov ydet rådgivning til miljøplanlægningen ved en række forskellige infrastrukturprojekter. Som led i rådgivningen bistår Ejlskov med jordprøver, forureningsundersøgelser og miljøscreenings af eksproprierede bygninger samt jordrensning og håndtering af restprodukter og overskudsjord. Endvidere medvirker Ejlskov i beregningen af miljøeffekter ved projekterne.

I øjeblikket deltager Ejlskov i opgaver forbundet med anlæg af Holstebro motorvejen og den nye Storstrømsbro.

”Vi er glade for at det gode samarbejde fortsætter” siger afdelingsleder, Peter Kelstrup. "Vi ser forlængelsen af vores rammeaftale som et udtryk for, at Vejdirektoratet er tilfredse med vores ydelser, og at vores pris og kvalitet hænger godt sammen". Peter Kelstrup er dog heller ikke i tvivl om, at Ejlskovs gode konkurrenceevne skyldes mange års erfaring på området, og at Ejlskov som mindre specialist kan agere fleksibelt og effektivt på opgaverne.