vand.jpg
Velkommen til Lotte Lisette Thomsen, som skal være praktikant hos os de næste måneder.

Lotte læser til miljøteknolog på Erhvervsakademi Aarhus, hvor hun er i gang med sit fjerde semester. I praktikperioden kommer hun til at stifte praktisk erfaring med forskellige metoder til prøvetagning af jord og grundvand, og herudover skal hun deltage aktivt i udarbejdelsen af miljøanalyser, rapporter og jordhåndteringsplaner.

Vi glæder os til at inddrage Lotte i vores daglige arbejde og ser frem til et spændende og lærerigt samarbejde...