vand.jpg
Ejlskov har indledt et samarbejde med St1 i Finland omkring oprensning af en olieforurenet grund ved en benzinstation i Lahti.

Ejlskov er valgt som operatør på opgaven med anvendelse af den unikke Trap&Treat® BOS200® metode, hvor et bæredygtigt oprensningsmiddel, bestående af aktivt kul, næringsstoffer og mikroorganismer distribueres i jorden via Ejlskovs injektionssystem. Som navnet antyder, har kulblandingen evnen til først at indfange forureningen, hvorefter mikroorganismerne nedbryder forureningen over en periode på 1-3 år. Metoden kræver minimum driftsmæssige forstyrrelser og foregår helt uden opgravning af jord.

Miljøundersøgelse i februar
Tilbage i februar har Ejlskov fortaget en miljøundersøgelse af grunden og har på basis heraf udarbejdet en nøje oprensningsplan. Indsatsen, der netop er påbegyndt, består af 240 injekseringer af BOS200® i en dybde på ned til 13 meter. Oprensningsaktiviteterne forventes at være afsluttet i august, hvorefter den biologiske oprensningsproces vil forløbe under fortsat overvågning af Ejlskov.

Åbent Hus arrangement
Projektet i Lahti er den seneste ud af flere oprensningsopgaver, som Ejlskov har foretaget i Finland. I 2014 udførte Ejlskov oprensningsarbejde for en olieterminal i Helsinki og flere finske grundejere har fået øje på Ejlskovs fordelagtige løsninger indenfor in situ miljøoprensning. Den 18. juni blev kunder og forretningsforbindelser inviteret til et åbent hus arrangement på St1 stationen i Lahti i samarbejde med St1 og det finske miljø consulting firma Vahanen. Her fik de mulighed for at få indblik i Ejlskovs oprensningsmodel gennem et tilrettelagt seminarprogram og en live demonstration af oprensningsarbejdet on site.

(invalid contact id)