tor-jord.jpg
Ejlskov A/S er i år blevet udvalgt som gazellevirksomhed af Børsen.

Gazellekriterier

Referencevirksomhed
  • A/S eller ApS (Pengeinstitutter er undtaget kravet).
  • Min. 1 mio. kr. i omsætning eller 0,5 mio. kroner i bruttoresultat
  • Minimum fire regnskaber skal være offentliggjort. Regnskabsperioder på under 12 måneder i udgangsåret frasorteres. Regnskabsperioder på over 12 mdr. i slutåret frasorteres.

Vækstvirksomhed
Kravene for at være referencevirksomhed skal være opfyldt.Der skal være vækst i omsætningen/bruttoresultatet i hvert af regnskabsårene. Summen af det primære resultat skal være positivt.

Gazellevirksomhed
Kravene for at være vækstvirksomhed skal være opfyldt. Omsætningen/bruttoresultatet skal mindst være fordoblet i løbet af de seneste fire år.