vand.jpg

opstilling 2Pneumatisk Slugtest er en hurtig og nem måde at få oplysninger om formationens hydrauliske ledningsevne der er en vigtig parameter i forbindelse med projektering af in-situ afværgeløsninger.

Selve testen foregår ved at nedramme et stålfilter (1 m filter) til en udvalgt dybde. Filtret kan desuden anvendes til vandprøvetagning.

Selve slugtesten udføres ved at påmontere den pneumatiske manifold på borerørene og derefter nedsænke tryktransduceren i boringen. Der opbygges dernæst et overtryk i borerøret der trykker vandstanden nedad. Overtrykket opretholdets indtil vandstanden er stabiliseret. Efterfølgende fjernes trykket, og vandstanden logges kontinuerligt under tilbagestrømningen. På baggrund af tilbagestrømningshastigheden kan den hydrauliske ledningsevne beregnes.

I områder med grovkornede aflejringer fra terræn kan der alternative benyttes et mindre filter (0,3 m), der gør det muligt at fortsætte til større dybde efter den enkelte test og derved opnå et vertikalt hydraulisk profil.