tor-jord.jpg

Ejlskov A/S er etableret i august 1999 af geolog Palle Ejlskov

Medarbejderstaben, der er særdeles velkvalificeret og kompetent, løser opgaver i såvel ind- som udland.

  • Vi lægger megen vægt på høj faglig kvalitet og stort personligt engagement for at skabe den bedste løsning for kunden.
  • Vi præsenterer løsninger frem for problemstillinger.
  • Vore kunder er altid i centrum, og vi opretholder en tæt og informativ dialog med kunden under hele projektforløbet.
  • For os er rådgivning ikke en hyldevare, men en skræddersyet proces der sikrer kunden en præcis og kosteffektiv løsning.

Ressourcer

Ejlskov A/S beskæftiger ca. 20 medarbejdere. Medarbejderne har
tilsammen stor erfaring indenfor miljørådgivning.

Ejlskov A/S råder desuden over 3 Geoprobe borerigge, 2 feltlaboratorier
samt alt nødvendigt udstyr til prøvetagning og feltmålinger af jord, luft og vand.